front

Sveriges Socionomers HEM (Svs HEM) ordnar hela kedjan med bostäder för omhändertagande av ensamkommande och unga.

Till en början finns möjlighet att placera i jour- och familjehem eller hem för vård och boende (HVB).
När den unge anses vara mogen att mer självständigt leva med eget hushåll så erbjuder vi stödboende, ett eget boende med tillsyn för den unge.

Därefter har vi även egna bostäder att erbjuda där den unge kan få ett eget kontrakt.

Vår målsättning är att erbjuda god service så alla som bor hos oss i Svs HEM känner sig trygga och välbemötta.